سبدگردانی

سبدگردانی چیست؟

سبدگردانی یعنی خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار با بررسی های کارشناسانه افراد خبره بطوریکه فرد سرمایه گذار از این موضوع منتفع گردد. سبدگردان این فعالیت را در قالب کد معاملاتی مختص کارگزاری و صاحب سبد انجام می دهد. سبدگردان در راستای اجرای عملیات سبدگردانی ضرورت دارد به نمایندگی از سرمایه گذار نسبت به شرکت در مجامع و اعمال حق رأی سهام، دریافت سود و عملیات مربوط به افزایش سرمایه اقدام نماید. سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف اطلاق می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد. سهام مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست پیدا نمود.

سبد گردانی و مدیریت پرتفوی سهام

با تصویب شورای بورس در سال ۱۳۸۳خدمات مشاوره و سبدگردانی سهام در بازار بورس اوراق بهادار در دستور کار شرکت های کارگزاری قرار گرفت که بتوانند پس از اخذ مجوز در قالب قرارداد مشخص برای سرمایه گذاری معین و به نمایندگی از طرف وی به منظور کسب انتفاع سرمایه گذار نسبت به خرید اوراق بهادار اقدام نمایند. شرکت کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه در سال 83 موفق به اخذ مجوز این فعالیت گردید و همچنین  توانست مجوز سبدگردانی طبق دستورالعمل جدید دریافت نماید

فواید سبدگردانی چیست؟

استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان این امر در کارگزاری
کاهش ریسک سرمایه گذار در مقایسه با اقدام توسط خود فرد
استفاده از حداکثر سود و بازده سهام
دسترسی به بازار و اطلاع سریع از وضعیت بازار سرمایه
امکان شرکت در عرضه های اولیه
امکان تشکیل پرتفوی متنوع بهینه
آگاهی از وضعیت مالی و عملیاتی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاري هاي مجاز در قرارداد سبدگردانی:

اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس
واحدهاي سرمایه گذاري انواع صندوق هاي سرمایه گذاري
قراردادهاي آتی قابل معامله در بورس و فرابورس
اختیار معامله قابل معامله در بورس و فرابورس
اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیر دولتی) که در بورس و فرابورس پذیرفته نشده اند.
انواع حسابهاي سپرده سرمایه گذاري در بانک هاي ایرانی
حسابهاي سپرده سرمایه گذاري در بانک هاي ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (مانند حساب سپرده طلا).

مراحل تشکیل سبد

مراجعه به بخش سبدگردانی
ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار (اصل شناسنامه و کارت ملی)
تکمیل فرم های مربوطه توسط سرمایه گذار و سبدگردان
ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط سبدگردان
واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام
تنظیم قرارداد سبدگردانی و قرارداد امین
ارسال مدارک تکمیل شده به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت کد سبد
تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار
مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیل های کارشناسانه
ارائه گزارشات دوره ای (بصورت ماهانه) به سازمان و سرمایه گذار
تنظیم متمم قرارداد برای هرگونه واریز، برداشت، فسخ و تمدید قراداد

تشکیل سبد اختصاصی

به منظور تشکیل سبد اختصاصی، سبدگردان ضمن بررسی اهداف و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار، پروفایل ریسک و بازدهی را برای هر سرمایه‌گذار تهیه می‌نماید. در این فرآیند سرمایه گذار ضمن ابراز اطلاعات شخصی و سوابق سرمایه‌گذاری به تکمیل پرسشنامه تعیین میزان ریسک پذیری اقدام می‌نماید. اطلاعات سرمایه‌گذار توسط کارشناسان و تحلیلگران بخش سبدگردانی ارزیابی و نتیجه آن به اطلاع سرمایه‌گذار می‌رسد. نتیجه ارزیابی پس از تأیید، توسط ایشان مبنای تصمیم‌گیری در فرآیند سبدگردانی قرار می‌گیرد. لذا پاسخ صحیح و با دقت به سوالات موجود در فرم‌های ارزیابی توان مشتری در تعیین ترکیب دارایی‌های سبد بسیار مؤثر است. اطلاعات سرمایه‌گذار نزد سبدگردان محرمانه تلقی می‌گردد و سبدگردان ملزم به حفظ اسرار سرمایه‌گذار است. همچنین سرمایه‌گذار نیز ملزم است از افشاء اطلاعات محرمانه‌ای که در رابطه با قرارداد سبدگردانی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، بپرهیزد. سبدگردان گزارشات ماهانه عملکرد سبد را در مهلت‌های مقرر در قرارداد سبد تهیه و برای سرمایه‌گذار ارسال می‌نماید. همچنین سرمایه‌گذار از طریق سایت کارگزاری و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی به گزارشات دوره‌ای سبد خویش دسترسی خواهد داشت. سرمایه‌گذار در طی دوره قرارداد سبدگردانی امکان برداشت و یا واریز وجه به سبد را دارد. این فرآیند ضمن تنظیم متمم و تأیید آن توسط طرفین قرارداد به اطلاع سازمان بورس و اوارق بهادار خواهد رسید. علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک موسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیت‌های سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد.

قرارداد سبدگردانی

جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، قراردادی بین سرمایه‌گذار و سبدگردان منعقد خواهد شد. این قرارداد در سه نسخه تهیه و تنظیم می‌گردد. یک نسخه از قرارداد در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار و دو نسخه دیگر در اختیار طرفین قرارداد یعنی سرمایه‌گذار و سبدگردان قرار خواهد گرفت. حداقل سرمایه‌گذاری برای تشکیل سبد ۱۰۰ میلیون ریال است و هرگونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه ی مشتری در سبد اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان پذیر است. آورده سرمایه‌گذار برای تشکیل سبد می‌تواند ترکیبی از اوراق بهادار و آورده نقدی باشد. در صورتی که آورده مشتری، اوراق بهادار باشد فرم آورده غیر نقدی تشکیل سبد سهام باید تکمیل گردد. سرمایه‌گذار با امضاء قرارداد سبدگردانی، سبدگردان را جهت شرکت در مجامع و اعمال حق رای سهام و دریافت سود سهام وکیل خود قرار می‌دهد. سبدگردان وظیفه و وکالت دارد که کلیه منافع و مزایا دارایی‌های سبد هر سرمایه‌گذار را دریافت و به آن سبداختصاصی اضافه نماید. سبدگردان، خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار را در قالب کد معاملاتی جداگانه‌ای انجام خواهد داد که ترکیبی از شناسه‌های سبدگردان و سرمایه‌گذار است. در صورتی که آورده مشتری به صورت اوراق بهادار باشد اوراق بهادار مذکور پس از انعقاد قرارداد با تأیید سازمان از کد معاملاتی اصلی به کد معاملاتی جدید منتقل می‌گردد.

مفاد قرارداد سبدگردانی

در این قرارداد که به امضای مشتری و سبدگردان می رسد به موارد زیر اشاره می شود:

 

مشخصات و نشانی سبدگردان و مشتری و یا مشتریان، مدت اعتبار قرارداد، تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛
خدماتی که سبدگردان به مشتری ارائه می دهد و نحوه ی ارائه خدمات مذکور؛
هداف، اصول و محدودیت¬ های لازم الرعایه؛
مسئولیت های سبدگردان در قبال خدمات ارائه شده به مشتری و ضمانت های اجرایی آن؛
حق الزحمه وکارمزدی که مشتری در قبال دریافت هر نوع خدمات سبدگردان، باید پرداخت کند و زمان بندی پرداخت حق الزحمه و کارمزد مذکور؛
هزینه هایی که از محل دارایی های مشتری نزد سبدگردان، قابل پرداخت است؛
نحوه ی گزارش دهی سبدگردان به مشتری و محتوا و زمان بندی ارائه گزارش ها؛
مسئولیت سبدگردان در مورد معرفی قرارداد به امین و ذکر مشخصات امین در صورت درخواست سرمایه گذار؛
محرمانه بودن اطلاعات مشتری نزد سبدگردان؛
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مشتری و سبدگردان در صورت عدم سازش در کانون های موضوع ماده۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، هیات داوری مذکور در ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار است؛
تشریح نحوه ی برقراری ارتباط بین سبدگردان و مشتری برای تبادل اطلاعات و مدارک مختلف.

 

درصورت پیش بینی در قرارداد سبدگردانی، سبدگردان می تواند به وکالت از طرف مشتری طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالکانه ی اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت ها و اعلام رأی، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید.

 

هزینه‌های مربوط به قرارداد سبدگردانی به قرار زیر می‌باشد

 

سبدگردان در ازای مدیریت وجوه و دارایی‌های مالی سرمایه‌گذار، مبلغی را تحت عنوان کارمزد سبدگردانی دریافت می‌نماید. این کارمزد به صورت بسته‌های پیشنهادی به سرمایه‌گذار ارائه می‌گردد که پس از توافق نهایی در قرارداد سبدگردانی ذکر می‌گردد
کارمزد انجام معاملات اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد که مطابق مقررات بورس اوراق بهادار اخذ می‌شوند.
مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری:

 

تکمیل قرارداد سبدگردان و سرمایه‌گذار
تهیه و تکمیل فرم ایجاد کد سبدگردان و انتقال سهام
در صورت داشتن آورده غیرنقدی، تکمیل فرم مربوطه
تصویر شناسنامه و کارت ملی سرمایه‌گذار
تصویر گواهینامه نقل و انتقال سهام

روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

کارشناسان و تحلیلگران واحد سبدگردانی به منظور تصمیم‌گیری در خصوص خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌نمایند. در تحلیل بنیادی، مولفه‌های کلان اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار و میزان تأثیر هر یک بر صنعت و شرکت مورد نظر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین به منظور ارزشگذاری سهام شرکت، وضعیت فعلی شرکت با استفاده از گزارش‌های مالی منتشره از سوی شرکت، تجزیه و تحلیل می گردد. مجموعه این اطلاعات به منظور پیش بینی جریانات درآمدی آتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش تحلیلگران بیشتر به دنبال یافتن الگویی مشخص در نوسانات قیمیتی سهم بوده تا براساس آن بتوانند رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کنند.

سایر خدمات سبدگردانی کارگزاری

ارائه گزارشات ادواری از عملکرد سبد
پیگیری دریافت سود سهام، اقدامات مربوط به افزایش سرمایه و شرکت در مجامع
در دسترس بودن کارشناسان شرکت جهت پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاران محترم

نکات ضروری در تشکیل سبد

تشکیل سبد ریسک حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها را حداکثر تا سطح ریسک بازار کاهش می‌دهد و کاهش ریسک هایی که کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند (ریسک سیستماتیک) از طریق متنوع سازی اجزای سبد امکان پذیر نمی‌باشند. چگونگی انتخاب سهام و وزن هر یک در سبد نیازمند تسلط به علوم مالی و آشنایی کامل با بازار سرمایه است. سبد سهام هر سرمایه گذار باید متناسب با ریسک پذیری و بازده انتظاری وی تشکیل گردد.

معرفی کادرسبد گردانی

نام و نام خانوادگی    سمت
   
   
   
   

گزارش ذینفعان:

بند 11 ماده 29 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان در مورد شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه(سهامی خاص) صادق نمی باشد.
بند 12 ماده 29 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان در مورد شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه (سهامی خاص) صادق نمی باشد.
به دلیل اینکه کلیه کارکنان شاغل در شرکت کارگزاری رفاه تنها بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انجام معاملات سهام می نمایند. فرض بر ان است که هیچ گونه تضاد منافعی با سرمایه گذاران به وجود نیاید. همچنین سبدگردان موظف است کلیه تلاش خود را به منظور حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران انجام دهد.اما در صورت مشاهده این کارگزاری موظف است طی گزارش های دوره ای اطلاعات مربوطه را در اختیار حسابرس، امین و مشتری قرار دهد.

کنترل تضاد منافع

شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه تمام تلاش خود را درراستای به حداکثررسانیدن منافع سرمایه گذاران انجام خواهد داد و به منظور جلوگیری ازایجاد تضاد منافع کلیه معاملات مربوط سبدگردانی ازطریق همین کارگزاری صورت می پذیرد.همچنین با توجه به توافقی بودن نرخ و نحوه محاسبه کارمزد سبدگردانی، امکان ایجاد تضاد منافع بین سرمایه گذاروسبدگردان کمتر می شود..

منابع اطلاعاتی تحلیلی

منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت گردآوری وثبت وضبط اطلاعات وتجزیه وتحلیل وارزشیابی اوراق بهادار :

استفاده از سایت هم اندیشان جهت دسترسی به اخبار و اطلاعات بازار
استفاده از نرم افزار ره آورد نوین جهت دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام مورد نیاز تحلیل ها
استفاده از نرم افزار رایان هم افزا جهت ثبت و ضبط و جمع بندي اطلاعات مربوط به سبدها

اطلاعات تماس

واحد سبدگردانی 021-82450 داخلی 322

روش تحلیل اوراق بهادار:

روش های تجزیه و تحلیل وارزشیابی اوراق بهادار که در تصمیمات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار سبدها مورد استفاده قرار می گیرند:

در تجزیه و تحلیل شرکت ها بیشتر از روش بنیادی استفاده شده و بعضاً از روش تکنیکال به منظور کمک به تصمیم گیری بهتر استفاده می شود. خرید و فروش ها بر اساس وضعیت عمومی حاکم بر بازار و اخبار مربوط به شرکت مورد بررسی انجام می گیرد. کارشناسان و تحلیل گران این شرکت هر هفته در جلساتی که در محل کارگزاری برگزار می شود به بررسی و تبادل نظر با مدیران ارشد این مجموعه به منظور استفاده در حوزه خرید و فروش مربوط به سبدها می پردازند . نتایج این جلسات کاملا محرمانه تلقی شده و هیچ گونه اطلاعات خاصی مربوط به سرمایه گذاران ، تصمیم گیری های مربوط به خرید و فروش و .... به افراد خارج از جلسه افشا داده نخواهد شد.

چگونگی محاسبه ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

به منظور ارائهی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را 1 ارزیابی نمود، از دو فرمول شناختهشده جهانی تحت عناوین )الف( نرخ بازدهی پول وزنی) MWRR( و 2 )ب( نرخ بازدهی زمان وزنی)TWRR( ، استفاده میشود که در این پیوست چگونگی محاسبهی این دو روش تشریح میشود. نرخ بازدهی پول وزنی)MWRR( برای هر سبد اختصاصی محاسبه می شود و به گونهای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی)TWRR( بیانگر بازدهی کل تمامی داراییهای تحت مدیریت سبدگردان است و نشان میدهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیر یت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه گذاران شدهاست. به عبارت دیگر سرمایهگذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، میتوانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیمگیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد)سرمایه گذار( مربوطه گزارش میکند، در حالیکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطالع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطۀ زیر استفاده میشود:

که در آن:

MWRRit = بازدهی سبد اختصاصی iام در دورۀ t،
Eit = ارزش سبد اختصاصی iام در پایان دورۀ t،
Bit = ارزش سبد اختصاصی iام در ابتدای دورۀ t،
cj=جریان نقدیjام سبد اختصاصی iام در دورۀ t ( افزایش سرمایه سرمایه گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به عنوان جریان نقدی خروجی تلقی میشود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با  علامت منفی خواهدبود)، 
ij = زمان باقیمانده(به روز) از تاریخ وقوع جریان jام سبد اختصاصی iام تا پایان دورۀ t،
Tit = طول کل دورۀ زمانی مورد نظر t (به روز)،

روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان

ابتدا کل دورۀ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریان های نقدی )افزایش سرمایه یا برداشت سرمایهگذار( و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دوره های متعدد تقسیم میشود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به n + 1 زیر دوره تقسیم میشود که در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه مییابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه مییابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه مییابد. برای مثال به نمودار زیر توجه شود:

پس از تقسیم کل دوره به زیر دورههای موردنظر، بازدهی هر زیر دورۀ n ام به شرح زیر محاسبه میشود:

که در آن:

Ein= ارزش کل دارایی های تحت مدیریت سبدگردان iام(ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان)

در انتهای زیر دورۀ nام )بدون در نظرگرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره)

Bin= ارزش کل دارایی  های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان)

در ابتدای زیر دورۀ nام )با در نظرگرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره )

پس از محاسبۀ بازدهی هر زیر دوره، بازدهی سبدگردان برای کل دورۀ موردنظر از رابطۀ زیر محاسبه میشود:

که در آن:

TWRRit = بازدهی سبد گردان iام در دورۀ t،

rni=بازدهی زیر دورۀ n ام داراییهای تحت مدیریت سبدگردان iام،

سالانه کردن نرخ های بازدهی :

برای ساالنه کردن هریک از بازدهی های محاسبه شده از فرمول زیر استفاده میشود:

که در آن:

Rt = بازدهی محاسبه  شده (TWRR یا MWRR) که قصد سالانه کردن آن وجود دارد در دورۀ t،

RA = بازدهی سالانه شده،

t= طول دورۀ t به روز

چگونگی محاسبۀ ارزش داراییهای سبداختصاصی :

در محاسبۀ نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، الزم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورۀ مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته شوند:

ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل» نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق های سرمایهگذاری« محاسبه شود.
سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیش بینی شده است، تعدیل نماید.
در صورتیکه بخشی از آوردۀ مشتری را ورقۀ بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتی آن بسته باشد، ارزش آن ورقۀ بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته میشود. هر زمان نماد معاملاتی ورقۀ بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آوردۀ جدید سرمایه گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته میشود.

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.